Sự kiện
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Sự kiện

Phản Đồ Làm Loạn

Thời gian đăng: 19-07-2022

Phản Đồ Làm Loạn

Một đám phản đồ môn phái tụ tập làm loạn tại Trung Nguyên, các môn đồ của các môn phái hay mau mau tiêu diệt chúng để trả lại sự trong sạch của bổn môn.

Thời gian

  1. Bắt đầu từ 11h-13h, 15h-17h và 19h-21h mỗi ngày.

Yêu cầu: 

  1. Tổ đội 5 người
  2. Cấp độ từ 59

Nội dung

  1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, cứ cách 15 phút tại các bản đồ Kinh Thành Nam Giao, Bách Hoa Cốc, Giang Nam, Bích Vân Than, Vong Ưu Lâm sẽ xuất hiện rất nhiều Phản Đồ Môn Phái làm loạn. Người chơi tổ đội tiêu diệt những phản đồ này sẽ dành được phần thưởng hậu hĩnh.

Phần Thưởng

  1. Thẻ Cường Hóa 
  2. Cao Tàng Bảo Đồ
  3. Mặt Nạ Đại Hiệp
  4. Trợ Thủ Môn Phái

Chúc các bạn may mắn!

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ