Sự kiện
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Sự kiện

Thông báo update tính năng mới

Thời gian đăng: 18-07-2022

Chào anh chị em

Để hấp dẫn và hợp lý hơn cho máy chủ Tinh Hoa BQT quyết định update thêm 1 số tính năng và thay đổi 1 số tính năng sẵn có cụ thể như sau:

Nâng lượng máu buff được của Dược Sư

Các kỹ năng buff HP của Dược đường, dược Phúc Thọ Viên và dược thánh sẽ buff được nhiều HP hơn tùy thuộc vào lượng HP của nhân vật được Buff

Chỉnh sửa lại các kỹ năng Buff Võ học

Hầu hết các kỹ năng buff Võ Học sẽ bỏ các giới hạn trước đó

Ví dụ: Võ học Ngũ Khí Triêu Nguyên sẽ hồi 1/4 máu của toàn bộ nhân vật (không còn giới hạn 30 lần cấp mục tiêu)

Chỉnh lại tính năng chế lại op đồ Hoàng Kim

- Để chế lại thuộc tính (op) đồ Hoàng Kim sau update ta sẽ cần Hắc Thiết Thạch + đồ Hoàng Kim cần chế lại thay vì đồ HK + kim thiết và 1tr NL như trước

Các cách có được Hắc Thiết Thạch:

  • Mua tại tạp hóa giá 1tr Ngân Lượng.
  • Tới Gặp Sức Trình Mỹ (210, 480) ở Kinh Thành để chế. Nguyên liệu để chế Hắc Thiết Thạch gồm đồ Hoàng Kim bất kỳ + kim thiết

 

Sau khi đã có Hắc Thiết Thạch ta sẽ tới gặp các NPC chế đồ và chế lại thuộc tính đồ Hoàng Kim như bình thường.

Lưu ý: Vũ Khí Hoàng Kim sẽ không thể dùng Hắc Thiết Thạch để chế mà vẫn dùng 1tr Ngân Lượng như cũ.

Vũ khí Hoàng Kim có thể bán vào Tạp Hóa để nhận 1 tr Ngân Lượng

Tất cả vũ khí Hoàng Kim thừa không dùng tới anh chị em có thể bán cho tạp hóa để nhận 1 tr Ngân Lượng

Thêm tính năng Thu hồi trợ thủ tím thành viên Tiềm Năng đan

Thẻ thu hồi trợ thủ sẽ có thêm các dòng để anh chị em lựa chọn, mỗi trợ thủ tím có thể thu hồi thành các viên Tí Lực, Thể Chất, Thân Pháp, Nội Tức.

  • Mỗi viên khi sử dụng cho nhân vật sẽ nhận được 1 điểm Tí Lực, Thể Chất, Thân Pháp, Nội Tức tương đương.
  • Mỗi Trợ thủ Cuồng Đại Hiệp khi thu hồi sẽ nhận được 5 viên.
  • Mỗi loại Tí Lực, Thể Chất, Nội Tức, Thân Pháp chỉ sử dụng được tối đa 500 lần.

Lưu ý:

  • Cần thoát nhân vật vào lại nếu muốn cập nhật đúng chỉ sổ sau khi ăn các viên tiềm năng đan.
  • Để cập nhật phiên bản mới anh chị em vui lòng thoát hết game và chạy autoupdate dưới quyền admin.

 

Chúc anh chị em vui vẻ!

 

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ