Hướng dẫn
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hướng dẫn

Hướng dẫn nhận quà đạt mốc

Thời gian đăng: 13-06-2022

Sau khi nạp thành công các bạn chạy tới Phạm Phần Dương (171, 604) tại Kinh Thành
Chọn mục Thương Thành

Nếu vẫn chưa thấy phần thưởng thì ta sẽ bấm nút Làm Mới

Sau đó có thể lấy quà ra và sử dụng

Chúc các bạn vui vẻ!

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ