Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Tuyệt Kỹ Môn Phái

Thời gian đăng: 01-06-2022

1. Tuyệt Kỹ Môn Phái chỉ sử dụng được 1 lần duy nhất trong trận chiến.

 

2. Tuyệt Kỹ Môn Phái yêu cầu nhân vật có lượng Sinh Mệnh thấp hơn 50% mới có thể sử dụng

 

3. Tuyêt Kỹ Môn Phái yêu cầu 20 tửu ý để sử dụng

 

4. Tuyệt Kỹ Môn Phái sau khi sử dụng xong nhân vật sẽ trở nên hấp hối chỉ còn lại 1% sinh mệnh.

 

5. Tuyệt Kỹ Môn Phái hiện người chơi có thể mua miễn phí tại thương thành.

 

 

Chúc các bạn vui vẻ!

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ