Hoạt động
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hoạt động

Đại Nghĩa Diệt Thanh

Thời gian đăng: 06-06-2022

Thanh Long Hội nhũng nhiễu dân chúng khắp nơi, các đại hiệp hãy tới gặp Ân Tiễn để nhận nhiệm vụ trợ giúp triều đình tiêu diệt chúng

Thời gian

  • Mỗi ngày tại Ân Tiễn

Yêu cầu

  • Tổ đội từ 3 người
  • cáp độ từ 25

Nội dung

Người chơi tổ đội tới tìm Ân Tiễn tại Kinh Thành để nhận nhiệm vụ trợ giúp triều đình tiêu diệt Thanh Long Hội.

Mỗi ngày người chơi sẽ có tối đa 60 lần làm nhiệm vụ Diệt Thanh tại Ân Tiễn (44, 246) Kinh Thành.

Phần Thưởng

  • Ngân Lượng
  • Bích linh đan
  • Bích huyết đan
  • Cường hóa tinh hoa
  • Giám định phù
  • Thần công tàn quyển
  • Trợ thủ diệt thanh

 

Chúc các bạn may mắn!

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ