Hoạt động
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hoạt động

Thập Ác Loạn Giang Hồ

Thời gian đăng: 06-06-2022

Thập Đại Ác Nhân trở lại Trung Nguyên reo rắc cái ác khắp mọi nơi, các đại hiệp mau thu phục chúng để trả lại sự yên bình cho người dân.

Thời gian

  • 21h tới 23h chủ nhật hàng tuần

Yêu cầu

  • Tổ đội 5 người
  • Cấp độ từ 50

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tổ đội tới tìm Yến Nam Thiên Bị Thương tại Kinh Thành K2 (Gần Đồ Phương) để nhận nhiệm vụ giúp đỡ.

Sau khi nhận nhiệm vụ người chơi tới thu phục Âu Dương Huynh Đệ ở Hoàng Thạch Trấn và lần lượt tới Đỗ Sát tại Kinh Thành.

Không giới hạn số vòng giúp đỡ, số vòng càng cao thì phần thưởng sẽ càng lớn.

Phần Thưởng

  • Ngân lượng
  • Bích linh đan
  • Bích huyết đan
  • Cường hóa tinh hoa
  • Giám định phù
  • Trợ thủ Thập Ác

Chúc các bạn may mắn!

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ