Hướng dẫn
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hướng dẫn

Tổng hợp phần thưởng của các event chính

Thời gian đăng: 09-06-2022

Thế giới cổ long rộng lớn có rất nhiều event cũng như những phần thưởng mà các vị đại hiệp có lẽ vẫn chưa nắm rõ. Để thuận tiện hơn cho những vị đại hiệp mới đặt chân tới, BQT xin tổng hợp phần thưởng của các event  trong Cổ Long

Event

Phần thưởng

Tranh Bá Binh Khí Phổ

Trợ thủ môn phái

Quà tặng Binh Khí Phổ Tưởng Thưởng

Tuyệt học bảo hạp

Đại hiệp phúc đại

Ngoạn Ngẫu Sơn Trang

Cao tu vi đan bảo hạp

Trung tẩy tủy kinh

Võ học bí tịch

Tuyệt học bí tịch

Thiên Tàm Giáo Làm Loạn

Trung tu vi đan

Cao tu vi đan

Event bí tịch bảo hạp

Đột Kích Môn Phái

Event bí tịch bảo hạp

Trung tẩy tủy kinh

Đại Chiến Ác Nhân Cốc Trợ thủ quý hiếm
Ác Chiến Quần Hùng Trợ thủ quý hiếm
Kho Báu Kim Tiền Bang

Bí tịch bảo hạp

Siêu thần thủy

Long lệ thạch

Kim tỏa trùng sinh

Bảo thạch cấp 5

Đại Chiến Người Máy Chu Đình Kinh nghiệm
Vận Tiêu Tổ Đội

Ngân lượng

Cống hiến môn phái

Trợ thủ Vận Tiêu

Cường Thực Huyễn Cảnh

Trợ thủ quý hiếm

Bảo thạch cấp 5

Long lệ thạch

x10 cống hiến hoàn

Thẻ cường hóa

Cao ngọc lộ quỳnh tương

Võ học bí tịch

Ngân lượng

Tứ Tương Huyễn Cảnh

Trợ Thủ Thập Ác

Trung Tẩy Tủy Kinh

Chìa Khóa hòm báu

 Ngọc lộ quỳnh tương

Cao tàng bảo đồ 

Thẻ cường hóa

Bảo Thạch cấp 5

Đồ và Vũ khí Hoàng Kim

U Linh Huyễn Cảnh

Trợ thủ Tiểu Đại Hiệp

Thẻ Cực Lạc Khai Thông

Trung Tẩy Tủy Kinh

Cao Ngọc Lộ Quỳnh Tương

Kim Tỏa Trùng Sinh

Túi Hoàng Kim

Chìa Khóa Hòm Báu

Long Lệ Thạch

Event bí tịch bảo hạp

Đại Hiệp Phúc Đại

Trợ Thủ Phúc Đại (100%)

Cuộc Chiến Quần Hiệp

Long Lệ Thạch

Cao-Tàng Bảo Đồ

Kim Tỏa Trùng Sinh

Sơ, Trung, Cao- Tẩy Tủy Kinh

Bách Lý Hương

Thẻ Cường Hóa

Bảo Thạch Cấp 5

Chìa Khóa Hòm Báu

Loa To

Bách Vạn Kinh Nghiệm Hoàn

X3 EXP Nhân Vật

Túi Hoàng Kim

Tiêu Diệt Long Vương

Cao tàng bảo đồ

Bảo Thạch cấp 5

Thẻ Cường Hóa

Túi Hoàng Kim

Kim Tỏa Trùng Sinh

Siêu Thần Thủy

Chữ Tròn

Long Lệ Thạch

Thời trang vĩnh viễn

Nôi, ngoại công điển tịch

x10 cống hiến hoàn

Cổ Long Tiên Sinh

Trợ thủ quý hiếm

Chìa khóa hòm báu

Chữ Một

Kim Tỏa Trùng Sinh

X10 Cống Hiến Hoàn

Thu Phục Thập Ác

Ngân lượng

Cao tàng bảo đồ

Cao ngọc lộ quỳnh tương

Siêu thần thủy

Kim tỏa trùng sinh

x10 cống hiến hoàn

Chìa khóa hòm báu

Cao quy nguyên lộ

Thập lý hương

Túi Hoàng Kim

Tháp Thử Thách

Ngân lượng

Trợ thủ Tiểu Đại Hiệp

Đại hiệp bí tịch

Đại Đầu Phật Tinh Nghịch

Chữ Tân Niên Vui Vẻ

Chữ Cung Hỷ Phát Tài

Bí tịch bảo hạp

Event bí tịch bảo hạp

Thập Ác Loạn Giang Hồ

Ngân lượng

Bích linh đan

Bích huyết đan

Cường hóa tinh hoa

Giám định phù

Trợ thủ Thập Ác

Đại Nghĩa Diệt Thanh

Ngân Lượng

Bích linh đan

Bích huyết đan

Cường hóa tinh hoa

Giám định phù

Thần công tàn quyển

Trợ thủ diệt thanh

Bang Chiến Thứ 7

Bích linh đan

Bích huyết đan

Chìa khóa hòm báu

x3 Exp nhân vật

Trung tẩy tùy kinh

Da trâu 12345

Bí tịch bảo hạp

Thẻ cường hóa

Bảo thạch cấp 5

Ngân lượng

Thử Thách Ác Nhân Cốc

Exp

Ngân Lượng

Trợ thủ quý hiếm

 

Chúc các bạn vui vẻ!

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ