Sự kiện
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Sự kiện

Nhận Thưởng Đạt Mốc

Thời gian đăng: 09-06-2022

Tất cả các tài khoản chuyển khoản trực tiếp hoặc nạp thẻ đều có thể tham gia hệ thống Quà Tặng Cổ Long – Nhận Thưởng Đạt Mốc.

Các quà tặng mà người chơi sẽ nhận được:

Mốc VND

Lựa Chọn 1 Lựa Chọn 2 Lựa Chọn 3 Lựa Chọn 4 Lựa Chọn 5
100.000đ Thẻ Cực Lạc Khai Thông 1 Túi Hoàng Kim  x x x
200.000đ 1 Ngọc cấp 5 tự chọn 2 Túi Hoàng Kim  x x x
500.000đ Tăng Tốc Phù 5 Túi Hoàng Kim  x x x
1.000.000đ 2 Ngọc cấp 6 tự chọn 10 Túi Hoàng Kim x x x
2.000.000đ Ngọc cấp 7 tự chọn 20 Túi Hoàng Kim Túi Khuôn cấp14 Quang Vũ Thạch Đại Hiệp Bí Tịch ngẫu nhiên

 Khi đã đạt mốc, quà sẽ được gửi trực tiếp vào hòm Thương Thành ở Phạm Phần Dương.

ANh chị em chỉ cần tới Phạm Phần Dương nhận và chọn quà mình mong muốn.

Chúc anh chị em vui vẻ!

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ