Hoạt động
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hoạt động

Đại Đầu Phật Tinh Nghịch

Thời gian đăng: 05-06-2022

Đại Đầu Phật nghịch ngợm đáng yêu và Tỉnh Sư dũng mãnh đã tới Trung Nguyên. Các đại hiệp hãy mau đi khiêu chiến..

Thời gian

  • Bắt đầu từ 11h và 16h mỗi ngày
  • Thời gian xuất hiện: 2 tiếng

Yêu cầu

  • Tổ đội từ 3 người
  • Cấp độ từ 30

Nội dung

Trong thời gian diễn ra hoạt động, rất nhiều Đại Đầu Phật và Tỉnh Sư sẽ xuất hiện tại Vô Danh Đảo, Hảo Hán Trang, Giang Nam, Diệu Phong Sơn, Thục Trung, Khoái Hoạt Lâm. 

Người chơi tổ đội khiêu chiến giành thắng lợi sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh

Phần Thưởng

  • Chữ Tân Niên Vui Vẻ
  • Chữ Cung Hỷ Phát Tài
  • Bí tịch bảo hạp
  • Event bí tịch bảo hạp

Chúc các banh may mắn!

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ