Hoạt động
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hoạt động

Thu Phục Thập Ác

Thời gian đăng: 04-06-2022

Thời Gian

 • Bắt đầu từ 22h thứ 5 hàng tuần

Yêu Cầu

 • Tổ Đội 5 người
 • Cấp độ từ 30 trở lên

Nội Dung

Thập Đại Ác Nhân trở lại Trung Nguyên nhũng nhiễu khắp nơi. Các đại hiệp mau tới thu phục chúng.

Người chơi tổ đội 5 người tới gặp Yến Nam Thiên (25, 180) kênh 2 để nhận nhiệm vụ. 

Bắt đầu từ thu phục từ Âu Dương Huynh Đệ (55, 174) tại Hoàng Thạch Trấn

Lần lượt thu phục 9 ác nhân còn lại

Cửa cuối cùng là Lão đại Đỗ Sát

Sau khi thu phục đủ Thập Đại Ác Nhân người chơi tới gặp Yến Nam Thiên để trả nhiệm vụ

5 tổ đội thu phục được 10 ác nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

Phần Thưởng

 • Ngân lượng
 • Cao tàng bảo đồ
 • Cao ngọc lộ quỳnh tương
 • Siêu thần thủy
 • Kim tỏa trùng sinh
 • x10 cống hiến hoàn
 • Chìa khóa hòm báu
 • Cao quy nguyên lộ
 • Thập lý hương
 • Túi Hoàng Kim

Chúc các bạn may mắn

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ