Hoạt động
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hoạt động

U Linh Huyễn Cảnh

Thời gian đăng: 03-06-2022

Thời Gian

 • 13h và 21h mỗi ngày

Yêu cầu

 • Tổ Đội 5 người
 • Cấp độ từ 50

Nội Dung

Trong các khoảng thời gian từ 12h30 - 12h50, 20h30 - 20h50 người chơi tổ đội tới gặp Thiên Cương Đạo Trưởng (153-284) tại Kênh 1 để vào huyễn cảnh.

Đúng 13h và 21h sẽ xuất hiện Boss Cuồng Yến Nam Thiên.

Người chơi tiêu diệt Boss sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

Phần Thưởng

 • Trợ thủ Tiểu Đại Hiệp
 • Thẻ Cực Lạc Khai Thông
 • Trung Tẩy Tủy Kinh
 • Cao Ngọc Lộ Quỳnh Tương
 • Kim Tỏa Trùng Sinh
 • Túi Hoàng Kim
 • Chìa Khóa Hòm Báu
 • Long Lệ Thạch
 • Event bí tịch bảo hạp
 • Đại Hiệp Phúc Đại
 • Trợ Thủ Phúc Đại (100%)

Chúc các bạn may mắn!

 

 

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ