Hoạt động
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hoạt động

Tứ Tương Huyễn Cảnh

Thời gian đăng: 03-06-2022

Thời gian

 • 10h 14h 18h 22h mỗi ngày

Yêu Cầu

 • Tổ Đội 5 người
 • Cấp Độ từ 40

Nội Dung

Trong các khoảng thời gian từ 9h30 - 9h50, 13h30 - 13h50, 17h30 - 17h50, 21h30 - 21h50 người chơi tổ đội tới gặp Thiên Cương Đạo Trưởng (153-284) tại Kênh 1 để vào huyễn cảnh.

Đúng 10h, 14h, 18h, 22h sẽ xuất hiện các Boss tứ tương: Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Giang Biệt Hạc. Ngụy Vô Nha.

Người chơi tiêu diệt Boss sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh.

Phần Thưởng

 • Trợ Thủ Thập Ác
 • Trung Tẩy Tủy Kinh
 • Chìa khóa hòm báu
 • Cao ngọc lộ quỳnh tương
 • Cao tàng bảo đồ 
 • Thẻ cường hóa
 • Bảo Thạch cấp 5
 • Siêu Thần Thủy
 • Đồ và vũ khí Hoàng Kim

Chúc các bạn may mắn

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ