Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Tư Chất Trợ Thủ Cuồng

Thời gian đăng: 02-06-2022

Ở phiên bản mới tất cả các cuồng trợ thủ sẽ phân ra làm 3 loại: Cuồng Ngoại Công, Cuồng Nội Công, Cuồng Phòng Ngự

Tất cả các trợ thủ cùng loại cuồng ngoại công sẽ có cùng chỉ số tư chất. Tương tự với cuồng nội công và cuồng phòng ngự

 

Chỉ số trợ thủ

 

Loại Trợ Thủ Trưởng Thành Sinh Mệnh Nội Lực Tấn Công Phòng Ngự Tốc Độ Nội Công Né Tránh Chính Xác
Cuồng Ngoại Công 1530 2400 2000 2800 2400 2500 2000 2700 2700
Cuồng Nội Công 1530 2400 2700 2000 2400 2500 2800 2700 2000
Cuồng Phòng Ngự 1530 2700 2000 2000 2700 2500 2000 2700 2000

 

Một số trợ thủ đặc biệt

 

Tên Trợ Thủ Trưởng Thành Sinh Mệnh Nội Lực Tấn Công Phòng Ngự Tốc Độ Nội Công Né Tránh  Chính Xác
Cuồng Quỷ Tinh Linh 1530 2700 2000 2000 2400 2800 2000 2700 2700
Cuồng Tiểu Tiên Nữ 1530 2400 2000 2000 2700 2800 2000 2700 2700
Cuồng Diệu Lang Trung 1530 2700 2500 2100 2800 2500 2000 2700 2000
Cuồng Hồng Tụ Nữ 1530 2800 2500 2000 2700 2500 2000 2700 2000
Đại Hiệp Yến Nam Thiên 1560 2600 2000 2700 2500 2500 2000 2500 2650
Yêu Nguyệt Cung Chủ 1560 2700 2500 2000 2600 2200 2400 2000 2000

Chúc các bạn vui vẻ!

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ