Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Siêu Tuyệt Học Trợ Thủ

Thời gian đăng: 02-06-2022

Giới thiệu hệ thống SIêu Tuyệt Học Trợ Thủ hoàn toàn mới trong thế giới Cổ Long

Để sở hữu Siêu Tuyệt Học người chơi mang 3 quyển tuyệt học cùng loại tới gặp Sở Lưu Hương ở Vô Danh Tửu Lâu

Siêu Tuyệt Học Trợ Thủ sẽ mạnh hơn nhiều so với tuyệt học thông thường 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ