Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Kỹ Năng Chân Cấp Trợ Thủ

Thời gian đăng: 02-06-2022

Kỹ Năng Giải Thích
Chân-Nữu Chuyển Càn Khôn Khi bị tấn công bình thường sẽ có 30% cơ hội thi triển phản kích, tổn thương phản kích bằng tổn thương tấn công
Chân-Di Hoa Tiếp Mộc Khi bị tấn công cận thân có 30% xác suất phản lại tổn thương, tổn thương phản lại bằng 50% tổn thương tấn công
Chân-Tiếu Lý Tàng Đao Có chiêu này không chịu ảnh hưởng của Di Hoa Tiếp Mộc và Nữu Chuyển Càn Khôn. Nâng cao 10% hiệu quả tấn công bình thường
Chân-Đoạt Mệnh Liên Hoàn 55% xác suất tấn công đối thủ 2 lần, nếu đối thủ có Nữu Chuyển Càn Khôn và Di Hoa Tiếp Mộc thì chỉ được 1 lần. Người có chiêu này sẽ giảm 20% hiệu quả tấn công bình thường.
Chân-Bát Bộ Cản Thiền Có chiêu này sẽ tăng 30% khả năng tránh đòn, 20% điểm trí mạng
Chân-Nặc Ảnh Tàng Hành Khi bắt đầu chiến đấu tự động độn hình 3-5 lượt, khi ở trạng thái độn hình không thể thi triển chiêu thức, có chiêu này sẽ giảm 15% hiệu quả tấn công phổ thông.
Chân-Thính Phong Biện Vị Có chiêu này sẽ nhìn thấy đối thủ tàng hình, độn hình. Tăng 10% chính xác và né tránh
Chân-Tụ Hối Chân Nguyên Có chiêu này mỗi lượt sẽ tự động hồi phục số HP bằng số cấp của mình
Chân-Tu Thân Tịnh Khí Có chiêu này khi chiến đấu mỗi lượt sẽ tự động hồi phục số MP bằng 1/2 số cấp của mình
Chân-Thái Cực Tâm Pháp Có chiêu này sẽ giảm 50% tiêu hao nội lực khi tấn công nội công
Chân-Vô Song Nhất Kích Tấn công bình thường sẽ có 20% cơ hội xuất hiện tất sát, tổn thương tất sát gấp đôi tổn thương bình thường
Chân-Hóa Thạch Thần Công Có chiêu này sẽ không gặp tất sát của Vô Song Nhất Kích và có 15% cơ hội hóa giải tấn công nội công của đối thủ
Chân-Chân Phật Hàng Lâm Không chịu bất cứ trạng thái dị thường nào trừ Câu Hồn Nhiếp Tâm Đại Pháp, có chiêu này sẽ tăng 5% né tránh
Chân-Đao Kiếm Cách Đáng Có 30% cơ hội tránh tấn công cận chiến của đối thủ
Chân-Như Lai Hộ Pháp Tăng 4 lần số lượt được nhận hiệu quả bổ trợ
Chân-Phiếm Độ Ngân Hà Có chiêu này sẽ tăng 20% tốc độ
Chân-Phá Phủ Trầm Chu Có chiêu này sẽ tăng lực tấn công thêm 0,75 lần cấp của mình, nhưng sẽ giảm 20% hiệu quả tấn công bình thường đối với Kim Chung Tráo
Chân-Kim Chung Tráo Có chiêu này sẽ tăng điểm phòng ngự thêm 0,8 lần cấp độ, nhưng hiệu quả sát thương nội công giảm 10%
Chân-Vạn Độc Xuyên Tâm Khi tấn công bình thường có 20% cơ hội hạ độc đối thủ, người trúng độc mỗi hiệp giảm 10% HP và 5% MP hiện có. Có chiêu này cũng miễn dịch với độc
Chân-Hồn Phi Phách Tán Tăng 100% hiệu quả khi tấn công Quy Tức, tăng 30% khi tấn công Phản Hồn, Quy Tức bị đánh chết sẽ không thể hồi sinh
Chân-Quy Tức Công Tự động hồi sinh sau khi chết 5 lượt, người có chiêu này sẽ không bị ảnh hưởng trạng thái điểm huyệt, hỗn loạn, cấm kị
Chân-La Trung Phản Hồn Đại Pháp Khi chết có 30% cơ hội hồi sinh và hồi phục toàn bộ HP, người có Quy Tức Công thì không có tác dụng
Chân-Ngưng Thần Tụ Khí Tăng 20% hiệu quả sát thương khi thi triển tấn công nội công
Chân-Tiêu Diêu Vô Cực Không bị điểm huyệt trừ Thất Đoạn Thất Tuyệt Chưởng, không bị hỗn loạn và cấm kị, giảm 15% hiệu quả tấn công bình thường, tăng 10% điểm tránh đòn
Chân-Vật Ngã Lưỡng Vong Không chịu ảnh hưởng của mọi trạng thái, giảm 20% hiệu quả tấn công nội công, khi bị Quy Tức tấn công sẽ tăng 50% thương tổn, không sử dụng được những kỹ năng tín ngưỡng khác
Nghệ Xạ Cửu Nhật Thi triển nội công tấn công đối thủ, số lượng mục tiêu tăng theo số cấp. Có cơ hội giảm thương tổn khi tấn công
Phong Trì Điện Xế Thi triển nội công tấn công đối thủ, số lượng mục tiêu tăng theo số cấp. Có cơ hội giảm điểm phòng ngự của đối thủ khi tấn công
Hải Lãng Thao Thiên Thi triển nội công tấn công đối thủ, số lượng mục tiêu tăng theo số cấp. Có cơ hội giảm nội công của đối thủ khi tấn công
Li Hỏa Liêu Thiên Thi triển nội công tấn công đối thủ, số lượng mục tiêu tăng theo số cấp. Có cơ hội giảm điểm phòng ngự của đối thủ khi tấn công
Địa Động Sơn Dao Thi triển nội công tấn công đối thủ, số lượng mục tiêu tăng theo số cấp. Có cơ hội giảm điểm trí mạng và tránh né của đối thủ khi tấn công
Chân-Liên Hoàn Quy Diệt Khi thi triển tấn công nội công có 25% cơ hội tấn công liên tục 2 lần, khi tấn công liên tục hiệu quả tấn công nội công giảm 25%
Chân-Phệ Huyết Bạo Sát Khi thi triển tấn công nội công có 20% cơ hội tăng gấp đôi thương tổn
Chân-Bi Nhiên Nộ Khí Khi thi triển tấn công chiêu thức nội công, thương tổn sẽ dao động từ 80-130%
Chân-Như Nhật Trung Thiên Giảm tổn thương còn 70% khi bị tấn công bằng Hậu Nghệ Xạ Nhật và Nghệ Xạ Cửu Nhật, không chịu ảnh hưởng của trạng thái phụ, và có cơ hội hấp thụ thương tổn
Chân-Khô Mộc Thần Công Giảm tổn thương còn 70% khi bị tấn công bằng Nộ Phách Hoa Sơn và Địa Động Sơn Dao, không chịu ảnh hưởng của trạng thái phụ, có cơ hội hấp thụ thương tổn
Chân-Hải Nạp Bách Xuyên Giảm tổn thương còn 70% khi bị tấn công bằng Trường Hà Xuất Giao và Hãi Lãng Thao Thiên, không chịu ảnh hưởng của trạng thái phụ, có cơ hội hấp thụ thương tổn
Chân-Băng Phong Tam Xích Giảm tổn thương còn 70% khi bị tấn công bằng Liệt Hỏa Như Phần và Li Hỏa Liêu Thiên, không chịu ảnh hưởng của trạng thái phụ, có cơ hội hấp thụ thương tổn
Chân-Vị Nhiên Bất Động Giảm tổn thương còn 70% khi bị tấn công bằng Thanh Phong Phất Liễu và Phong Trì Điện Xế, không chịu ảnh hưởng của trạng thái phụ, có cơ hội hấp thụ thương tổn
Chân-Thị Huyết Cuồng Ma Khi tấn công phổ thông, hút 30% HP bị mất của đối thủ, không có tác dụng tấn công đối với Quy Tức
Chân-Ám Dạ Phá Tăng năng lực tấn công và phòng thủ về đêm. Hiệu quả sát thương phổ thông tăng 15%, giảm 7,5% chịu sát thương cận thân
Chân-Thái Cực Vô Lượng Khí Có thể phòng thủ tấn công nội công, giảm 50% sát thương nội công nhưng không thể phòng tấn công ngoại công, có hiệu quả liên tục trong 6 lượt
Chân-Tẩu Hỏa Nhập Ma Giảm 20% tốc độ
Chân-Sắc Vi Tâm Pháp Tăng 150 điểm giới hạn HP
Chân-Tiêm Nguyệt Tâm Pháp Tăng 75 điểm giới hạn MP
Chân-Bát Nhã Tâm Pháp Tăng 45 điểm tấn công
Chân-Thiết Bố Tâm Pháp Tăng 45 điểm phòng ngự
Chân-Xạ Ảnh Tâm Pháp Tăng 150 điểm chính xác
Chân-Thiểm Linh Tâm Pháp Tăng 150 điểm né tránh
Chân-Bồ Đề Tâm Pháp Tăng 30 điểm nội công
Chân-Tử Điện Tâm Pháp Tăng 30 điểm tốc độ

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ