Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Hệ Thống Thần Thú

Thời gian đăng: 02-06-2022

Trong thế giới Cổ Long, Thần Thú chia làm nhiều loại. Khi tiến hóa thú con lên thú trưởng thành, có cơ hội để sở hữu Thần Thú cho riêng mình.

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ