Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Hệ Thống Thú Cưỡi

Thời gian đăng: 02-06-2022

Thú cưỡi trong Cổ Long Online luôn là người bạn đồng hành với người chơi. Thú cưỡi vừa giúp tăng tốc độ di chuyển, vừa có khả năng tham chiến cùng chủ nhân.

Các Loại Thú Cưỡi

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ