Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Chế Thuốc

Thời gian đăng: 02-06-2022

Để học được nghề chế thuốc, nhân vật cần đạt cấp độ 20 trở lên, có đủ danh vọng, ngân lượng và thể lực, sau đó đến gặp NPC Giản Truyện Học ở Kinh Thành (89, 565) để nói chuyện và học kỹ năng chế thuốc.

Các loại thuốc

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ