Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Nấu Ăn

Thời gian đăng: 02-06-2022

Thức ăn sẽ dùng để hồi phục sinh mệnh và nội lực của bạn, tuy nhiên nó không thể dùng được trong chiến đấu. Khi bạn đạt cấp độ 10, hãy tới Cát Tường Khách Sạn ở Kinh Thành gặp NPC Tống Điềm Nhi (25, 49) để nói chuyện

Khi kỹ năng nấu nướng đạt cấp 5 là bạn có thể bắt đầu nấu ăn. Để học kỹ năng nấu ăn, bạn sẽ phải tốn một lượng kinh nghiệm và danh vọng nhất định.

Một số loại thức ăn:

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ