Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Thánh Đàn

Thời gian đăng: 02-06-2022

Chưởng môn Hắc Y Lão Cơ: Đây là thánh nữ cũ của Thánh Đàn, hiện tại quản lý mọi việc trong gia tộc. Thường mặc trang phục đen, nhìn bề ngoài thì khoảng 60 tuổi nhưng thực ra chỉ có 40, võ công thâm hậu, đến đạo soái Sở Lưu Hương trông thấy cũng không dám làm càn.

Điều kiện gia nhập: Hiệp Khách, Đạo Tặc, Dược Sư nam, nữ cấp 10 trở lên.

Địa thế môn phái: Nằm ở vị trí cao nhất của Bách Hoa Cốc, Thánh Đàn nằm ở trong một động lớn ẩn trên đỉnh núi, xung quanh cửa động là mây mù dày đặc, đây chính là lớp bảo vệ rất tự nhiên của Thánh Đàn. Nghe nói để bảo vệ một bí mật rất lớn nên tổ chức gia tộc thần bí này đã ở đây mấy trăm năm. Người bình thường không thể vào được nơi này.

Kỹ Năng Hiệp Khách

Kỹ Năng Đạo Tặc

Kỹ Năng Dược Sư

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ