Hoạt động
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Hoạt động

Ác Chiến Quần Hùng

Thời gian đăng: 02-06-2022

Một nhóm võ lâm cao thủ thần bí trong giang hồ bố trí rất nhiều lôi đài ở khắp nơi, lấy võ hội ngộ bạn bè, theo đuổi võ học, hi vọng các đại hiệp khắp nơi cùng nhau học hỏi. Có điều những cao thủ này thân thủ không tồi, phải nhớ tìm một vài người trợ giúp. Giành chiến thắng trước các cao thủ này sẽ nhận được nhiều phần thưởng đáng giá.

 
Điều Kiện

– Tổ đội 3 người trở lên

Thời gian

– 13h00 đến 14h00 thứ 4, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần
– 21h00 đến 22h00 thứ 5 hàng tuần

Thực hiện

Khi trên kênh hê thống có thông báo Một nhóm cao thủ võ lâm ở  những vị trí chỉ định đang tổ chức lôi đài để hội ngộ bằng hữu, ai quan tâm thì hãy tới khiêu chiến gấp, người chơi có thể đến địa điểm được thông báo tìm NPC Võ Lâm Cao Thủ để giao đấu.

Khi có người chơi giao đấu với Võ Lâm Cao Thủ ở bản đồ nào thì ngay lập tức bản đồ đó và 2 bản đồ lân cận xuất hiện 30 Giang Hồ Hảo Thủ.

Sau khi chiến đấu thắng lợi với Võ Lâm Cao Thủ, Giang Hồ Hảo Thủ người chơi sẽ có cơ hội gặp được trợ thủ hiếm có

Lưu ý: Sau 15 phút NPC Võ Lâm Cao Thủ xuất hiện 1 lần, vị trí NPC Võ Lâm Cao Thủ là cố định.

Vị Trí Cấp Độ Trợ Thủ Xuất Hiện
Bích Vân Than
(76.139)
5~19 Dị-Phấn Yến Tử
Dị-Kim Yến Tử
Dị-Sát Thủ Thư Sinh
Dị-Thiên Tàm Giáo Đồ
Dị-Bang Chúng Hồng Hài Tử
Bảo-Tiêu Thiếu Anh
Bảo-Thiết Hoa Nương
Bảo-Âu Dương Hỉ
Bảo-Công Tôn Đại Nương
Giang Nam
(31.112)
15~19 Dị-Khổ Hành Tăng
Dị-Tiểu Diệp Tử
Dị-Hắc Trúc Độc Tí
Dị-Thiết Hòa Thượng
Dị-Phi Đại Phu
Dị-Lang Nhân
Bảo-Dương Tranh
Bảo-Anh Tử
Bảo-Đoàn Ngọc
Bảo-Long Vân Nhị Gia
Lang Sơn Tiểu Kính
(8.211)
25~39 Dị-Hi Lang
Dị-Dạ Lang
Dị-Linh Lung Song Kiếm
Dị-Vô Thiệt Đồng Tử
Dị-Nam Hải Nương Tử
Dị-Côn Châu Lục Yêu
Bảo-Bạch Vân Mục Nữ
Bảo-Tiểu Mã
Bảo-Lý Hoại
Biên Bức Động Tầng 2
(31.185)
35~49 Dị-Hắc Biên Bức
Dị-Huyết Biên Bức
Bảo-Bạch Vân Sinh
Bảo-Khô Mai Đại Sư
Phù Vân Lĩnh
(19.264)
45~59 Dị-Thiết Biên Bức
Dị-Dực Biên Bức
Dị-Ám Biên Bức
Dị-Thiết Địch Tiên Sinh
Dị-Lam Hạt Tử
Dị-Phi Thiên Tri Chu
Dị-Nhạc Nhạc Sơn
Bảo-Cao Á Nam
Bảo-A Phi
Bảo-Mã Phương Linh
Thục Trung
(119.334)
55~69 Dị-Âm Nhập Địa
Dị-Thiên Tùng
Dị-Vân Hạc
Dị-Thần Đao Công Tử
Bảo-Cao Lập
Bảo-Thượng Quan Phi Yến
Bảo-Hùng Miêu Nhi

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ