Đặc trưng
ĐIỀU HƯỚNG : Trang chủ / Đặc trưng

Lục Phiến Môn

Thời gian đăng: 02-06-2022

Chưởng môn Kim Cửu Linh: Người đứng đầu Lục Phiến Môn này rất chú trọng việc ăn mặc, chất liệu y phục phải quý hiếm, kiểu dáng lúc nào cũng mới nhất, khác xa so với sư huynh của ông ấy. Nhưng võ công và mưu trí của ông ta đều là hàng đầu, không có bản án nào vào tay ông ta là không phá giải được.

Điều kiện gia nhập: Hiệp Khách nam, nữ cấp 10 trở lên

Địa thế môn phái: Nằm gần cửa tây của Kinh Thành phồn hoa, đây là môn môn phái chính nghĩa, nhìn từ bên ngoài thì giống một nha môn quan phủ. Ở đây cửa trong cửa ngoài tất nhiên không chỉ có 6 cánh, nhưng đây dường như là nơi phát tán thông tin nhanh nhất trong thiên hạ.

Kỹ Năng Hiệp Khách

 

HƯỚNG DẪN TÂN THỦ